usługi prawne, ochrona danych, bezpieczne systemy informatyczne

ich war hier: erdaxoOchronaDanych

Ochrona danych osobowych

Oferujemy:

  • ochronę zewnętrzną (urzędową)
  • doradztwo przy wdrażaniu
  • szkolenia
  • badania i analizy
  • i wiele innych

usługi erdaxo UG

Przetwarzanie danych jest - między innymi przez jego komputeryzację - niezbędnym elementem wszelkiej działalności gospodarczej. Nasi fachowcy wykształceni w zakresie prawa ochrony danych osobowych służą pomocą i radą przy wyzwaniach wynikających z przepisów RODO i temu podobnych - zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Zapraszamy!


strona należy do kategorii erdaxo
Valid XHTML  |  Valid CSS  |  Powered by WikkaWiki