usługi prawne, ochrona danych, bezpieczne systemy informatyczne

ich war hier: erdaxoKomunikacja

Zasady komunikacji

z firmą erdaxo UG w kontekście niniejszej witryny internetowej


Przekazywanie firmie erdaxo UG dokumentów elektronicznych drogą internetową jest akceptowane wyłącznie według następujących reguł:

1. Przekazywanie dokumentów możliwe jest wyłącznie przez adresy e-mail opublikowane w niniejszej witrynie internetowej oraz w oficjalnych dokumentach erdaxo.

2. erdaxo UG przyjmuje drogą elektroniczną wyłącznie dokumenty w formatach:

  • PDF (możliwe do przeczytania przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader lub temu podobnym),
  • TXT / MD, tzn. zwykły tekst lub "mark down".

Inne formaty są możliwe wyłącznie po udzieleniu przez erdaxo UG pisemnej lub przynajmniej w formie tekstowej zgody.

3. Wszelkie dopuszczalne formaty nie mogą zawierać automatyzacji przy pomocy programów czy skryptów (tzw. makra).

4. Łączna wielkość wiadomości e-mail wraz załącznikami nie może przekraczać 10 Megabajtów (MB).

5. Wiadomości e-mails zawierające programy (z. B. *.exe, *.bat oraz odpowiedniki w systemach UNIX) będą usuwane i nie będą czytane.

6. Wraz z przesłaniem nam wiadomości e-mail wyrażona zostaje zgoda na sprawdzenie wiadomości na wirusy i spam. Wiadomości zawierające wirusy czy stanowiące spam będą usuwane i nie będą czytane.

7. Jeśli wiadomość e-mail nie będzie mogłą zostać przeczytana (wirus, spam, problemy techniczne), nadawca nie będzie o tym informowany. Jeśli nadawca pragnie wiedzieć, czy jego wiadomość doszła, musi samodzielnie zwrócić się do odbiorcy po potwierdzenie.

8. Korespondencja, wobec której na mocy ustawy obowiązuje forma pisemna, nie może być przesyłana w formie elektronicznej.


Kategorie: erdaxo Verwaltung.
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden
Valid XHTML  |  Valid CSS  |  Powered by WikkaWiki